Garcia Galan, Justo

1936/08/15ean Donostira bidali zuten dinamitari talde batean. Bilboko Matilla zutabeko dinamitari gisa aritu zen  Usurbilgo frontean. Galdamesetik abiatu ziren Gipuzkoara burrukan. 

Iturria:

El Liberal 1936/09/11 1.orr 

El Liberal 1936/09/29 3.orr

Gudari eta Milizianoak