Ugarte Plaza, Jose

Tolosakoa. Miliziano gisa, Usurbilgo frontean burrukan egondakoa.

Iturria:

El Liberal 1936/09/17 7.orr

Gudari eta Milizianoak